2016, ഏപ്രിൽ 4, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഭൂതം

വേനലൊഴിവ്
വിറകുപുര
വരണ്ട തോട്
ഉണങ്ങിയിട്ടും ദ്രവിച്ചിട്ടും മറക്കാത്ത ചിലത്....

കുളത്തിന്റെ ആഴം
ഒതുക്കു കല്ല്‌
പുല്ലു കിളിര്ക്കാത്ത നടവഴി
കശുവണ്ടിക്കറ
വെളുത്ത പെറ്റിക്കോട്ട്
വെള്ളാരം കല്ലുകൊണ്ടൊരംബലം
വിറ്റൊഴിഞ്ഞിട്ടും വിട്ടു പോകാത്ത ചിലത് !!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: