2016, ഡിസംബർ 10, ശനിയാഴ്‌ച

കാട്


ഒറ്റയാനുള്ള കാട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ
രാത്രി സഞ്ചാരങ്ങൾ !
നിന്റെ കണ്ണിൽ രണ്ടായി തെളിഞ്ഞ
ഒറ്റ ചൂട്ടു വെട്ടത്തിൽ
നമ്മുടെ ഇലയിളക്കാത്ത ചുവടുകൾ...
ശ്വാസം തുളച്ച് കാടിന്റെ ചൂര്

നിലാവിനെ ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന  ഇലവഴികൾ
വേരുകൾക്കിടയിൽ കുടിങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
നക്ഷത്രപൂവുകൾ
നമ്മളെത്തന്നെ നോക്കിയേക്കാവുന്ന
ഉറക്കമില്ലാത്തവരുടെ ഒളിക്കണ്ണുകൾ
ഇന്ദ്രിയമില്ലാത്ത നമ്മുടെ സംവേദനങ്ങൾ...
തണുത്തൊഴുകുന്ന വിയർപ്പ് !!

മിന്നാമിനുങ്ങുകളുടെ രാത്രി
കൈകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാട്
അവിടെ അനുവാദമില്ലാതെ
നമ്മൾ...
ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ലാത്തവരെ പോലെ
ഇനിയൊന്നും കേൾക്കാനില്ലാത്തവരെ പോലെ
നമ്മുടെ രാത്രി സഞ്ചാരങ്ങൾ
ഒറ്റയാനുള്ള കാട്ടിലൂടെ...
നിന്റെ ഒറ്റ ചൂട്ട് വെട്ടത്തിൽ !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ