2016, നവംബർ 5, ശനിയാഴ്‌ച

നീ

നീയെന്റെ ഒളിസങ്കേതവും വെള്ളിയാഴ്ചയും ആയിരുന്നു.
വെറുതെയൊരു നടത്തവും 
വഴിവക്കിലെ കാഴ്ചയുമായിരുന്നു. 
ഇരുട്ടുരുക്കുന്ന കട്ടൻ കാപ്പിയും 
ചുമച്ചു കരയുന്ന ചിരികളുമായിരുന്നു 
ചീകാതെ കെട്ടിയ മുടിയും 
പുസ്തകം ചിതറിയൊരു മുറിയും 
ചുവന്ന പൊട്ടുകൾ ഒട്ടിച്ച കണ്ണാടിയുമായിരുന്നു 
മുഷിഞ്ഞിട്ടും മാറാത്ത  മടി പിടിച്ചൊരു ഉടുപ്പായിരുന്നു
ഉച്ചയുറക്കവും
വൈകിയൊരു കുളിയും
വൈകുന്നേരത്തൊരു വിശപ്പുമായിരുന്നു...
കറുത്ത കുപ്പിയിലെ തണുത്ത വീഞ്ഞായിരുന്നു

ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാകുന്ന ഒരൊറ്റ ഒളിസങ്കേതമാണു നീ
അവധിയുള്ളൊരു വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും !!2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: